M3 MRP (gentagelse)

M3UG Udannelsesdage MRP 2017

M3 User Group inviterer i samarbejde med iStone til en kursusdag i M3 indgående logistik.  

 

Kursusbeskrivelse:

Generelle MRP stamdata

En gennemgang af de vigtige stamdata, som er styrende for MRP-beregningen:

 • Hvordan opgøres leveringstiden
 • Hvad betyder de forskellige tidsgrænser og hvordan kan de differentieres og bruges
 • Planlægningspolitikker
 • Periodeskabeloner
 • Anskaffelsesmetoder mm

       Prognoser

En overblik af hvad tilbyder M3 inden for prognose områder med fokus på funktionaliteten i FCS modulet,
men snitflade mod Ordre Statistik/DMP berøreres også. Emner:

 • Forskellige prognosemetoder
 • Vigtige prognose begreber og hvordan tolker vi dem
 • Prognosealarmer i M3
 • Manuelle prognoser i M3
 • Prognose familier
 • Prognoser på planlægningsvarer
 • Forskellige metoder for automatisk forecast i M3 understøttet med eksempler
 • Prognose afregning
 • Forskellige prognose versioner

      Sikkerhedslager metoder

En gennemgang af de forskellige sikkerhedslager metoder som M3 tilbyder samt gennemgang af hvordan de automatisk kan opdateres herunder:

 • Manuel sikkerhedslager
 • Automatisk ud fra dage eller %
 • Automatisk ud fra styretabel i MMS093
 • Dato styret sikkerhedslager

      Ordrepolitikker

Her vil vi detaljeret gennemgå de forskellige ordretpolitikker og de nødvendige stamdata/parametre, som skal være udfyldt.
Den automatisk opdatering af styringsparametre gennemgås også:

 • Fast ordremængde
 • Lagerdækningstid
 • Wilsons formel
 • Diskret behov
 • Udløbstid
 • Økonomisk udløbstid
 • Faste leveringsdage ud fra kalender
 • Laveste enhedsomkostninger
 • Min/Max genbestillingspunkt

      MRP resultatet

Hvordan får vi gennemgået resultatet for MRP’en i forskellige programmer herunder:

 • Aktivitetsmeddelelser
 • Vigtige parameter på planlæsningspolitikken, der har indflydelse på aktivitetsmeddeleser
 • Flere MRP versioner

Tekniske overvejelser omkring selve MRP kørslerne

Dato: 22. november 2017
Underviser
: Jan Pedersen fra iStone
Sted: iStone, Nyvang 16, Middelfart

Pris:
M3UG’s medlemmer: 500 kr.
Rejse og evt. ophold er for egen regning.

Ved afmelding senere end den 17/11 2017 vil virksomheden bliver faktureret 1000 kr. Er man forhindret er man velkommen til at sende en anden.

Kurset er kun for medlemmer. MAKS 4 personer fra hver medlemsvirksomhed (medmindre kurset ikke er fyldt). Registreringsbekræftigelse skal kunne fremvises på dagen. 

 

Arrangement oversigt

Dato 22-11-2017
Tilmeldte 14 Se Liste
Tilgængelige pladser 11
Sidste frist 18-11-2017
Log ind for tilmeldning.