Formål

M3 User Group Danmark (M3UG) har til formål at bidrage til udviklingen af Infors M3 produkter med baggrund i medlemmernes ønsker. Dette sker dels direkte gennem bestyrelsens kontakt med Infors ledelse og medarbejdere og dels indirekte gennem foreningens medlemskab med GAM3.

Foreningen medvirket endvidere aktivt til erfaringsudveksling mellem medarbejderne hos foreningens medlemmer gennem afholdelse af årskonference og temadage samt ved at stille information til rådig på foreningens hjemmeside.

Aktiviteter

Foreningen har til hensigt af have følgende aktiviteter:

  • Årskonference hvor der tilstræbes indlæg af høj faglig kvalitet baseret på indlæg fra medlemsvirksomhederne eller andre M3 brugere i Skandinavien. Årskonferencen gennemføres i samarbejde med Infor og andre partnere der kan give relevante indlæg af interesse for medlemsvirksomhederne. Bestyrelsen tilstræber også, at årskonferencen indeholder indlæg fra Key-Note speeker af bred faglig interesser og som matcher op mod årskonferencens hovedtema. Endvidere vil det sociale element blive prioriteret højt med fællesaktiviteter og underholdning.
  • Temadage med fokus på afgrænsede forretningsområder i M3 eller som grænser op til afvendelsen af M3. Emner og indhold fastlægges ud fra medlemmerne ønsker og afholdelsen sker oftest i samarbejde med Infor eller med andre samarbejdspartnere.
  • Initiere og danne rammer for interesse/erfagrupper inden for de enkelte hovedmoduler i M3 eller på tværs af M3.

Medlemskab

Foreningen tilbyder medlemskab til alle danske virksomheder der anvender M3 som helt eller delvist forretningssystem. Medlemskabet er et firmamedlemskab og det betyder at firmaets medarbejdere frit kan deltage i foreningens aktiviteter på de vilkår aktiviteterne bliver udbudt til.

Medlemskabet koster et årligt gebyr, som fastsættes af bestyrelen og informeres til medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen, der afholdes som afslutning på årskonferencen. Medlemsgebyret er pt. fastsat til 4.900 ekskl. moms pr. medlemsvirksomhed.