Om M3 User Group Denmark

Den danske brugerforening er oprindeligt etableret for at fremme samarbejde mellem Intentia og danske brugere af Movex. Da Intentia og Lawson fusionerede i 2006 og efter at det ”nye” Lawson omdøbte Movex til M3 skiftede brugerforeningen navn fra MBF (Movex Bruger Forening) til M3 User Group Denmark (M3UG).

M3UG har ca. 40 medlemsvirksomheder, og drives som en forening ud fra en ”Non-profit” synsvinkel.

Foreningen ledes i det daglige af en valgt bestyrelse, og der henvises til dette punkt under ”Om M3UG”.

Foreningens formål og aktiviteter er også angivet i særskilt punkt under ”Om M3UG”


Medlemskab

Foreningen tilbyder medlemskab til alle danske virksomheder der anvender M3 som helt eller delvist forretningssystem. Medlemskabet er et firmamedlemskab og det betyder at firmaets medarbejdere frit kan deltage i foreningens aktiviteter på de vilkår aktiviteterne bliver udbudt til.

Medlemskabet koster et årligt gebyr, som fastsættes af bestyrelen og informeres til medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen, der afholdes som afslutning på årskonferencen. Medlemsgebyret er p.t. er fastsat til 4.400 ekskl. moms pr. medlemsvirksomhed.

document Hent tilmeldingsblanket her (127 KB)