M3UG M3 indkoeb 2020

 

M3UG afholder i samarbejde Columbus kursus i Indkøb med fokus på administrative rutiner  

 

Kl. 09.00: Velkommen og præsentation af hinanden.

Kl. 09.30:

Prissætning af indkøbsordrer herunder:

 • Indkøbsaftaler
 • Alternative priser og enheder
 • Vare/leverandør stamdata
 • Indkøbspris kalkuler

Indkøbs planlægning:

 • Disponeringsdata  på varen
 • Indkøbsordre typer
 • Leverandører

Indkøbsordre flow varer:

 • Hvordan vælges leverandør til IO forslag
 • Arbejd med IO forslag
 • Manuelle indkøbsordrer
 • Produktlinier og PPS190
 • Kort gennemgang af Batch Ordre indgang

Forskellige bekræftelser:

 • Ordrebekræftelse
 • Afskibning
 • Transport

Underleverandør håndtering:

 • Stamdata i styklister
 • Indkøbsordretyper
 • Rapportering indkøb og produktionsordre

Reklamationer

 

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

Kl. 15.45: Afslutning og tak for i dag                

Tidspunkterne er vejledende

Dato:  22. april 2020 
Underviser
: Jan Pedersen og Carsten Geisler Hansen fra Columbus
Sted: Columbus, Nyvang 16, Middelfart

Pris:
M3UG’s medlemmer: 750 kr.
Rejse og evt. ophold er for egen regning.

Kurset er kun for medlemmer. MAKS 4 personer fra hver medlemsvirksomhed (medmindre kurset ikke er fyldt). Registreringsbekræftigelse skal kunne fremvises på dagen. 

Ved afmelding senere end den 17. april 2020 vil virksomheden bliver faktureret 1500 kr. Er man forhindret er man velkommen til at sende en anden.

Dato 22-04-2020
Tilmeldte 20 Se Liste
Tilgængelige pladser 0
Sidste frist 17-04-2020
Lokation Columbus

M3UG M3 MRP 2020 gentagelse

 

M3UG afholder i samarbejde Columbus kursus i MRP (gentagelse) og tilhørende vigtige parameter.  

Kl. 09.00: Velkommen og præsentation af hinanden.

Kl. 09.30:

Generelle MRP stamdata

En gennemgang af de vigtige stamdata, som er styrende for MRP-beregningen:

 • Hvordan opgøres leveringstiden
 • Hvad betyder de forskellige tidsgrænser og hvordan kan de differentieres og bruges
 • Planlægningspolitikker
 • Periodeskabeloner
 • Anskaffelsesmetoder mm

Prognoser

 • En overblik af hvad tilbyder M3 inden for prognose områder med fokus på funktionaliteten i FCS modulet,
  men snitflade mod Ordre Statistik/DMP berøreres også. Emner:
 • Forskellige prognosemetoder
 • Vigtige prognose begreber og hvordan tolker vi dem
 • Prognosealarmer i M3
 • Manuelle prognoser i M3
 • Prognose familier
 • Prognoser på planlægningsvarer
 • Forskellige metoder for automatisk forecast i M3 understøttet med eksempler
 • Prognose afregning
 • Forskellige prognose versioner

Sikkerhedslager metoder

 • En gennemgang af de forskellige sikkerhedslager metoder som M3 tilbyder samt gennemgang af hvordan de automatisk kan opdateres herunder:
 • Manuel sikkerhedslager
 • Automatisk ud fra dage eller %
 • Automatisk ud fra styretabel i MMS093
 • Dato styret sikkerhedslager

      Ordrepolitikker

 • Her vil vi detaljeret gennemgå de forskellige ordretpolitikker og de nødvendige stamdata/parametre, som skal være udfyldt.
  Den automatisk opdatering af styringsparametre gennemgås også:
 • Fast ordremængde
 • Lagerdækningstid
 • Wilsons formel
 • Diskret behov
 • Udløbstid
 • Økonomisk udløbstid
 • Faste leveringsdage ud fra kalender
 • Laveste enhedsomkostninger
 • Min/Max genbestillingspunkt

      

MRP resultatet

 • Hvordan får vi gennemgået resultatet for MRP’en i forskellige programmer herunder:
 • Aktivitetsmeddelelser
 • Vigtige parameter på planlæsningspolitikken, der har indflydelse på aktivitetsmeddeleser
 • Flere MRP versioner
 • Tekniske overvejelser omkring selve MRP kørslerne

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

Kl. 15.45: Afslutning og tak for i dag                

Tidspunkterne er vejledende

Dato:  27. maj 2020 
Underviser
: Jan Pedersen og Carsten Geisler Hansen fra Columbus
Sted: Columbus, Nyvang 16, Middelfart

Pris:
M3UG’s medlemmer: 750 kr.
Rejse og evt. ophold er for egen regning.

Kurset er kun for medlemmer. MAKS 4 personer fra hver medlemsvirksomhed (medmindre kurset ikke er fyldt). Registreringsbekræftigelse skal kunne fremvises på dagen. 

Ved afmelding senere end den 24. januar 2020 vil virksomheden bliver faktureret 1500 kr. Er man forhindret er man velkommen til at sende en anden.

Dato 27-05-2020
Tilmeldte 20 Se Liste
Tilgængelige pladser 0
Sidste frist 01-05-2020
Lokation Columbus